a bold partner

Værktøjsfremstilling kan gøres på mange forskellige niveauer, når vi taler om kvalitet omkring værktøjet og de emner der efterfølgende skal produceres:

Ved fremstilling af de fleste typer værktøjer, er vi behjælpelige med den nødvendige rådgivning, fra fremstilling af prototype værktøjer, til høj volumen produktionsværktøjer med mange kaviteter.

Da værktøjsfremstillingen danner grundlaget for det meste, af de emner der bliver produceret i værktøjerne, er det meget vigtigt hvordan man fremstiller værktøjerne, samt vil det tilgodese alle de forhold der skal være for emnet.

Plast og metal støbning:
Hvor meget slip skal der være de forskellige steder på emnet? Kan værktøjet leve op til den nødvendige cyklus? Passer godstykkelserne på emnet til hvor indløbet skal placeres? Sker der deformation på emnet under udstødning? Er der de nødvendige køleforhold som tilgodeser emnet? Hvor kommer der til at være sammenløb på emnet?

Kan man få den nødvendige udluftning i værktøjet? Modsvare det forventet styk tal den levetid der vil være for værktøjet?

Stansning og bukning af metalemner:
Er der den nødvendige snitluft i forhold til godstykkelsen? Er der den nødvendige balance i værktøjet? Kan værktøjet leve op til den nødvendige cyklus? Bliver materialet nedbrudt under fremstillingen af emnet? Har værktøjet de rigtige hårdheder og lever materialerne op til den levetid der er for værktøjet? Har værktøjet de rigtige forhold omkring smøring af sliddele?

Mange af disse ting er vi behjælpelige med i konstruktionsfasen for emnet.