a bold partner Igennem længere tid har vi måtte erkende, rådgivning indenfor det produktionstekniske område er blevet forsømt, fordi alt for mange virksomheder i dag kun sætter fokus på lavere produktionsomkostninger og større kvantitet.

Vi vender pyramiden på hovedet og sætter fra starten fokus på alle forhold omkring udviklingen og konstruktionen af emnet, så alt hvad der er vigtigt for værktøjsfremstillingen og produktionen bliver tilgodeset, inden tilbudsgivning og de forskellige arbejdsopgaver påbegyndes.

Når alle forhold inklusive tolerancer er afklaret, vil tiden være inde til at få beregnet alle omkostninger og få fastlagt leveringstider, da de som skal udføre disse arbejdsopgaver nu er klædt på til, at udføre sit arbejde uden der er åbentstående spørgsmål og hvis endelig der er nogle få, vil disse ikke have indflydelse på den endelige pris og leveringstid.

På den måde kan vi sammen have fokus på, det der fylder mest i starten og ikke mindst er vigtigt og frem for alt tilgodeser produktet, så muligheden for misforståelser og fejl i fremstillingsprocessen er elimineret.

Når arbejdsgange og procedure i fremstillingsprocessen er nemme og forstå, kan de udføres til lavere omkostninger og uden fejl, hvilket i sidste ende betyder sparede penge og tidsplaner kan holdes.