a boldpartner Vi påtager os opgaver indenfor projektledelse, hvor vi benytter vores store produktionserfaring i de ønskede forløb, så alle implicerede parter kan følge den røde tråd, der binder alting sammen i forløbet fra opstart af konstruktionen, til igangsætningen af produktionen inklusiv validering.

Alt efter hvilke opgaver vi bliver betroet, tilkobles de nødvendige samarbejdspartnere i et åbent forum og i processen kommer der løbende tilbagemeldinger omkring beslutninger der skal træffes eller status omkring forløbet.

Som vores navn antyder, er vi dristige og modige hvilket kommer til udtryk i den projektledelse vi deltager i og hvor vi er medspilleren som kan drible med bolden, men også ved hvornår vi skal spille bolden videre, så alle medspillere er med i et team og bliver vindere.